Προώθηση - SEO

Η δημιουργία της ιστοσελίδας από μόνη της δεν αρκεί για να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στον πελάτη. Είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση όλων των δομικών στοιχείων και του περιεχομένου ώστε όταν ο υποψήφιος πελάτης αναζητεί σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες να εμφανίζετε η ιστοσελίδα σας.

Με την κατασκευή της ιστοσελίδας θα σας ενημερώσουμε τι ενέργειες μπορούν να γίνουν ώστε να επιτύχουμε τη βέλτιστη εμφάνιση της σελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προώθησης της ιστοσελίδας με διαφήμιση στο δίκτυο συνεργατών του Google Adwords και του Facebook.

---

Η Netme αναλαμβάνει την προώθηση της ιστοσελίδας σας με οικονομικούς, αλλά αποδοτικούς τρόπους στο διαδίκτυο. Με τα στατιστικά δεδομένα επισκεψιμότητας σας παρέχεται σφαιρική εικόνα για τις αλλαγές στην πολιτική της επιχείρησης. Διαφημίσεις στις μηχανές αναζήτησης, αλλά και στα Social Media συνθέτουν ένα αρκετά αποδοτικό πακέτο προώθησης.

Επίσης παρέχεται αναβάθμιση-παραμετροποίηση υπαρχόντων ιστοσελίδων ώστε να είναι φιλικότερες στις μηχανές αναζήτησης και να εμφανίζονται πιο ψηλά στην κατάταξη των αποτελεσμάτων.

1. Δημοσιοποίηση ιστοσελίδας

Καταχώρηση σε Μηχανές Αναζήτησης και Καταλόγους

Η καταχώρηση της ιστοσελίδας σας πραγματοποιείται στις δημοφιλέστερες μηχανές αναζήτησης αλλά και στους κυριότερους καταλόγους στο Διαδίκτυο και αποσκοπεί στην άμεση γνωστοποίηση της εταιρείας σας στο κοινό.

Η καταχώρηση σε κατηγορία ανάλογη της επαγγελματικής σας δραστηριότητας χρησιμεύει στην εμφάνιση και προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας σαν αποτέλεσμα αναζήτησης από πιθανό πελάτη.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία ολοκληρώνεται σε χρόνο περίπου τεσσάρων εβδομάδων, όπου και σας παραδίδεται αναλυτική κατάσταση των μηχανών αναζήτησης και των καταλόγων στους οποίους πραγματοποιήθηκε καταχώρηση.

Η σειρά προβολής σας στις μηχανές αναζήτησης εξαρτάται από τον τρόπο κατασκευής της ιστοσελίδας σας αλλά και από την παρουσία των ανταγωνιστών.

Για να αποφέρει η καταχώρηση καλύτερα αποτελέσματα πρέπει:

1. Η κατασκευή της ιστοσελίδας να έχει ολοκληρωθεί

2. Η κατασκευή να είναι τέτοια που να επιτρέπει την «ανάγνωση» του περιεχομένου της από τις μηχανές αναζήτησης

3. Πιθανές λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας να υπάρχουν απαραίτητα στην ιστοσελίδα

Τέλος, με την ολοκλήρωση της καταχώρησης του ονόματός σας σε μηχανές αναζήτησης και σε καταλόγους, θα είναι εμφανές με ποια σειρά εμφανίζεται το όνομά σας. Σε περίπτωση που η σειρά εμφάνισης δεν σας ικανοποιεί, υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης ούτως ώστε η δική σας ιστοσελίδα να προβάλλεται στα πρώτα αποτελέσματα.

2. Έλεγχος Χρηστικότητας Ιστοσελίδας

Η υπηρεσία αυτή ελέγχει την λειτουργικότητα και την χρηστικότητα της ιστοσελίδας σας, σε επίπεδα ενημέρωσης της θέσης της στο διαδίκτυο, αλλά μπορεί επίσης να προσφέρει υποδείξεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση πιθανών σφαλμάτων.

Πιο αναλυτικά, η υπηρεσία αυτή προσφέρει:

1. Web submission report, που σας υποδεικνύει με βάση το URL που βρίσκεται η ιστοσελίδα σας

2. Αξιολόγηση της ιστοσελίδας σας με standard W3C (World Wide Web Consortium), που αποσκοπεί στον έλεγχο της χρηστικότητας της ιστοσελίδας στα πλαίσια:

▪ του χρόνου καθόδου (εμφάνισης) της ιστοσελίδας με ανώτατο όριο τα 15mc(παρατήρηση)

▪ downloading time

▪ metadata (παρατήρηση)

▪ συνδέσμων (links) (παρατήρηση)

▪ search and navigation (παρατήρηση)

3. Αξιολόγηση της ιστοσελίδας σας και εκτίμηση πιθανού κόστους βελτίωσής της με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας της

Πριν την βελτιστοποίηση, σε μηχανές αναζήτησης, πραγματοποιείται έρευνα ώστε να οριστεί εάν χρειάζεται η βελτιστοποίηση. Εξετάζεται αν:

1. Είναι χαμηλή η επισκεψιμότητα

2. Η κατάταξη παγκόσμιας επισκεψιμότητας είναι σε χαμηλά επίπεδα

3. Η βαθμολογία στο Google rank είναι χαμηλή

4. Είναι φτιαγμένη με ερασιτεχνικά προγράμματα σχεδιασμού ή με frames

5. Δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης

6. Καθυστερεί η κάθοδος των σελίδων

7. Η περιήγηση είναι περίπλοκη

4. Έρευνα Πριν την Βελτιστοποίηση σε Μηχανές Αναζήτησης

Η Netme δημιούργησε και αποπερατώνει την υπηρεσία «Έρευνα Πριν την Βελτιστοποίηση σε Μηχανές Αναζήτησης» που αποσκοπεί στον έλεγχο του δικτυακού σας τόπου και στον ορισμό των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την αναβάθμισή του στις μηχανές αναζήτησης.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

1. ανάλυση των στατιστικών επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας

2. web position report με τις λέξεις αναζήτησης που επιθυμείτε στο οποίο θα εμφανίζεται και η θέση των ανταγωνιστών

3. αξιολόγηση της ιστοσελίδας με W3C

4. προτάσεις λέξεων-κλειδιών για μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων

5. εκτίμηση του κόστους της βελτιστοποίησης σε μηχανές αναζήτησης

6. προτάσεις για ηλεκτρονική διαφήμιση

Μέρος της υπηρεσίας αυτής συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση του περιεχομένου και των υπερσυνδέσμων που οδηγούν στο αντίστοιχο σημείο του δικτυακού σας τόπου, αλλά και την διαφήμιση αυτού. Εξίσου σημαντική είναι η οργάνωση της σελίδας ώστε να είναι εύκολη η πλοήγηση.

Στόχος μας, να εμφανίζεται η σελίδα σας ανάμεσα στα πρώτα αποτελέσματα των μεγαλύτερων μηχανών αναζήτησης, βάσει των λέξεων-κλειδιών της επιλογής σας.

Έτσι, θα είστε από τους πρώτους που θα απευθυνθούν οι χρήστες του διαδικτύου για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εφόσον λοιπόν η ιστοσελίδα σας πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, εγγυόμαστε πως θα εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των κύριων Ελληνικών αλλά και Ξένων μηχανών αναζήτησης. Τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή μετά τις πρώτες έξι εβδομάδες όπου και θα λάβετε το δελτίο με τις μετρήσεις των θέσεων που κατείχατε πριν και μετά από την δική μας παρέμβαση.

*Προϋπόθεση: Πρέπει να έχει προηγηθεί η υπηρεσία Έρευνα από το SEO, τα αποτελέσματα της οποίας να είναι ευνοϊκά ως προς τη δυνατότητα να προχωρήσουμε.